Ημέρα της Ευρώπης. 9 Μαΐου 1950

spyridon ee

του Σπύρου Σπυρίδωνος


• Ημέρα μνήμης της Διακήρυξης του Robert Schuman.

• Ημέρα θεμελίωσης της πρώτης μορφής συνεργασίας Ευρωπαϊκών κρατών. Προάγγελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Ημέρα που η Ευρώπη αφήνει στα βιβλία της ιστορίας τα φαντάσματα του παρελθόντος, για να διδάσκονται οι επόμενες γενιές, τι δεν πρέπει να επαναλάβουν.

• Ημέρα συνειδητοποιήσης της αξίας της πολύτιμης κληρονομιάς που παραλάβαμε:

Της πολιτικής ελευθερίας, της θωράκισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,της ελεύθερης διακίνησης ανθρώπων και αγαθών, της σφυρηλάτησης της Δημοκρατίας και της Ειρήνης που μόνο οι γενιές μας βίωσαν για 70 χρόνια, σε μια ήπειρο που σπαραζόταν από πολέμους και εξήγαγε δεινά.

• Ημέρα προβληματισμού για την Ευρώπη που θέλουμε.

Την Ευρώπη που θα είναι πιο κοντά στον πολίτη.

Την Ευρώπη της αλληλεγγύης, της συνεργασίας, των αξιών, της κοινωνικής συνοχής.

Την Ευρώπη που οφείλει στα 500 εκατομμύρια πολίτες της, να κάνει θαρραλέα και σταθερά βήματα μπροστά.

Αποκτώντας εξωτερική πολιτική που θα εκφράζεται με μία μόνο και ισχυρή φωνή.

Δημιουργώντας αμυντική πολιτική που να εγγυάται τα εξωτερικά σύνορά της.

Εφαρμόζοντας κοινή οικονομική πολιτική που θα διασφαλίσει την κοινωνική συνοχή και την καλυτέρευση της ζωής όλων των πολιτών της.

 

Pin It