Για την «Γαλάζια Ανάπτυξη»

lampridis christos

Του Χρήστου Λαμπρίδη*

 

Όπως γνωρίζουμε η Γαλάζια Ανάπτυξη και η Γαλάζια Οικονομία αποτελούν ένα από τους πέντε τομείς της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πρωταρχικό στόχο έχει το συντονισμό των επιμέρους πολιτικών του θαλάσσιου τομέα στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, δεδομένης της ανάγκης ρύθμισης των δραστηριοτήτων που έχουν αναπτυχθεί στις παράκτιες περιοχές και την ανοιχτή θάλασσα.

Δραστηριότητες όπως αυτές

– της ναυτιλίας έχουν εντατικοποιηθεί,

– άλλες όπως ο τουρισμός κρουαζιέρας αναπτύσσονται σταθερά, ενώ νέοι τομείς, όπως

– η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων του θαλάσσιου βυθού καθώς και η παραγωγή ενέργειας σχεδιάζονται και αναπτύσσονται στη Μεσόγειο.

Για το λόγο αυτό η παράλληλη ανάπτυξη ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων, αυξάνει την ανάγκη για θαλάσσια χωροταξία και την κατάλληλη οργάνωση και αξιοποίηση του χώρου και των δραστηριοτήτων.

Δέκα χρόνια μετά τη Γαλάζια Βίβλο και μόλις τέσσερα χρόνια μετά την καθιέρωση της Γαλάζιας Ανάπτυξης ως μακροπρόθεσμη στρατηγική της Ένωσης, οι προοπτικές που διανοίγονται παγκοσμίως είναι τεράστιες. Πρόσφατες εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ δείχνουν ότι έως το 2030 η παγκόσμια γαλάζια οικονομία αναμένεται να διπλασιαστεί. Για την Ευρώπη αυτό θα σημαίνει 7 έως 10 εκατομμύρια περισσότερες θέσεις εργασίας, ενώ ο θαλάσσιος τουρισμός αναμένεται να τριπλασιαστεί στα επόμενα 15 χρόνια.

Στις συνθήκες που διαμορφώνονται, οι λιμένες καλούνται να υποστηρίξουν και να διαμεσολαβήσουν τη Γαλάζια Ανάπτυξη σε όλο σχεδόν το φάσμα και να διεκδικήσουν ένα σημαντικό μέρος του συνολικού σχεδιασμού και των επιμέρους λύσεων, να προσδιορίσουν συγκεκριμένα πεδία δραστηριοποίησης και να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητες που διανοίγονται.

Χαίρομαι ιδιαίτερα λοιπόν και επικροτώ την πρωτοβουλία να συζητηθεί η Γαλάζια Ανάπτυξη στον Πειραιά. Μια πρωτοβουλία που θα συμβάλλει

– στην ανάπτυξη των κλάδων που σχετίζονται με τη Γαλάζια Ανάπτυξη

– την ευαισθητοποίηση φορέων και απλών πολιτών αναφορικά με τη σημασία της Γαλάζιας Ανάπτυξης,

– στην ανάδειξη της ηγετικής θέσης που κατέχει ο λιμένας τόσο στην εμπορευματική κίνηση όσο και στην κρουαζιέρα στη Μεσόγειο και να τον προωθήσει ως επενδυτικό προορισμό διεθνούς εμβέλειας στην αποτελεσματικότερη συνεργασία και σύνδεση της πόλης με το λιμένα.

Είναι κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς τους πολλούς τελευταίους μήνες συζητείται το Master Plan του ΟΛΠ που αφορά στη στρατηγική ανάπτυξης του μεγαλύτερου λιμένα της χώρας. Και είναι προβληματικό ότι για πάρα πολλά χρόνια δεν υπήρχε ένα σχέδιο ανάπτυξης του λιμανιού του Πειραιά. Ένα σχέδιο με το οποίο θα διαβουλευτεί η αυτοδιοίκηση, οι φορείς της πόλης. Ενα σχέδιο που θα μπορέσει να συζητηθεί σε περιόδους λιγότερο πιεστικές σε σχέση με τα δεδομένα που θέτει η σημερινή συγκυρία.

Σε κάθε περίπτωση χρειαζόμαστε ένα σχέδιο ανάπτυξης λιμένα του οποίου η υλοποίηση θα οηθά εκτός από την επίτευξη των στόχων του επενδυτή, και :

Να δημιουργηθούν νέες θέσεις ασφαλούς και σταθερής εργασίας
Να υπάρχουν δράσεις με το ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα που δεν θα δημιουργούν ζητήματα ασυμβατότητας με τον αστικό ιστό
Να δημιουργηθεί προστιθέμενη αξία για την οικονομία, να προστατευθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να δημιουργηθούν εξωτερικές οικονομίες που θα προσθέσουν στο πλούτο της περιοχής.
Έχουμε να λύσουμε μια σύνθετη άσκηση αλλά νομίζω ότι με τη θετική συμβολή όλων θα τα καταφέρουμε και θα προχωρήσουμε σε λύσεις αμοιβαίου οφέλους.

*Χαιρετισμός του ΓΓΛΛΠΝΕ Χρήστου Λαμπρίδη στην ημερίδα «Γαλάζια Ανάπτυξη του Πειραιά» Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ)

Pin It

eep logo