Ηλεκτρονικά μισθωτήρια: Παρανόηση που κοστίζει!

koutroumanos leonidas

Του Λεωνίδα Κουτρουμάνου

Από 1-1-2014 με την ΠΟΛ.1013/7-1-2014, επιβλήθηκε η υποχρέωση υποβολής ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, για όσους εκμισθώνουν ή υπεκμισθώνουν ή παραχωρούν την χρήση ακινήτων πάσης φύσεως.

Έκτοτε, οι ιδιοκτήτες (ή επικαρπωτές) ακινήτων έχουν υπολάβει ότι η έγγραφη διατύπωση των όρων μίας μίσθωσης είναι πλέον περιττή. Έτσι αναρτούν μόνο τους βασικούς όρους της μίσθωσης, που απαιτεί το ηλεκτρονικό σύστημα. Όμως, η καταχώριση των βασικών στοιχείων μίας μίσθωσης δεν εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της σαν σύμβαση διαρκή και η παράλειψη διατύπωσης ειδικών όρων συχνά αφήνει απολύτως εκτεθειμένους τους συμβαλλόμενους, κυρίως δε τους εκμισθωτές (ιδιοκτήτες). Και πρόκειται για μία παράλειψη, απότοκη της πάγιας νοοτροπίας που μας χαρακτηρίζει να ζητάμε νομική συνδρομή, αφού πρώτα δημιουργηθεί το πρόβλημα και σχεδόν ποτέ προληπτικά.

Ηλεκτρονικά μισθωτήρια, όπως αναγράφονται κατά κόρον στο διαδίκτυο, ΔΕΝ υπάρχουν! Υπάρχει μόνο μία πλατφόρμα ηλεκτρονική στην οποία ο εκμισθωτής καταχωρεί ορισμένα βασικά στοιχεία της μίσθωσης για φορολογικούς λόγους και αυτή η ηλεκτρονική δήλωση δεν καθορίζει τις σχέσεις των συμβαλλομένων μεταξύ τους παρά μόνο έως ένα περιορισμένο βαθμό. Στην ουσία η ηλεκτρονική υποβολή έχει έρθει να αντικαταστήσει την διαδικασία σφράγισης του μισθωτηρίου στην αρμόδια ΔΟΥ, διαδικασία που ακολουθούνταν έως την 31-12-2013.

Έτσι, παρατηρείται το φαινόμενο, περιπτώσεις που ασφαλώς δεν περιλαμβάνονται στους βασικούς όρους της μίσθωσης, όπως για παράδειγμα το ποιον βαρύνει η οφειλή σε Επιχειρήσεις Κοινωφελούς χαρακτήρα (λ.χ. Δ.Ε.Η ή Ε.Υ.Δ.Α.Π) να μην μπορούν να προσδιοριστούν από τα στοιχεία που κοινοποιούνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Ένα σύνηθες παράδειγμα είναι η μεταβολή του ονόματος του υπόχρεου στην πληρωμή του λογαριασμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος : Στα μισθωτήρια παγίως οι συντάξαντες δικηγόροι αναφέρουμε ότι ο μισθωτής πρέπει να τρέπει τα στοιχεία του λογαριασμού στο όνομα του εντός μηνός, άλλως είναι εξωστέος και για αυτό τον λόγο. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σπανίως υπάρχει αυτή η πρόβλεψη στις «παρατηρήσεις». Έτσι ο εκμισθωτής μπορεί να αντιμετωπίσει (συνήθως μετά την λήξη της μίσθωσης) ένα δυσβάστακτο χρέος, καταλογιστέο στο όνομα του, έχοντας ασφαλώς δυσχέρεια στο να αποδείξει ποιον είχε συμφωνηθεί να βαρύνει, εκείνον ή τον πρώην ενοικιαστή του.

Η σύνταξη και κατάρτιση ενός έγγραφου μισθωτηρίου από τον καθ΄ ύλην αρμόδιο, δηλαδή από έναν δικηγόρο, είναι η μόνο ασφαλής λύση για την αποφυγή δυσάρεστων συνεπειών κατά την διάρκεια ή κατά την λήξη μίας μίσθωσης. Μια προφορική μίσθωση που καταχωρείται απλώς σε μία ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Οικονομικώς και ελλιπής είναι και δεν δύναται να καλύψει τους συμβαλλόμενους, εκμισθωτή και μισθωτή. Η κατάληξη είναι πάντα εξαιρετικά κοστοβόρα και χρονοβόρα δι’ αμφοτέρους!

Pin It