Αυτόματη είναι μόνο η αναμονή!

koutroumanos leonidas

Του Λεωνίδα Κουτρουμάνου

Η στήλη ασχολείται ως επί το πλείστον με θέματα νομικού και κοινωνικοπολιτικού ενδιαφέροντος. Οι δύο έννοιες συχνά συμπλέκονται.

Τα διαζύγια την τελευταία δεκαετία, πιθανώς και λόγω της οικονομικής ύφεσης, έχουν αυξηθεί γεωμετρικά. Στο πλαίσιο αυτό, συχνά γίνεται λόγος για το «αυτόματο διαζύγιο». Στο Ελληνικό Οικογενειακό Δίκαιο υπάρχουν δύο τρόποι έκδοσης διαζυγίου:

 • Ο πρώτος είναι το συναινετικό διαζύγιο. Πλέον, μετά την τροποποίηση της διαδικασίας τον περασμένο Φεβρουάριο, απαιτείται ουσιαστικά μία συμβολαιογραφική πράξη και ελάχιστος χρόνος (20 μέρες έως ένας μήνας) για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
 • Ο δεύτερος τρόπος είναι η έκδοση δικαστικής απόφασης για έκδοση διαζυγίου λόγω ισχυρού κλονισμού. Ένας τρόπος απόδειξης αυτού του κλονισμού, χωρίς να απαιτείται να υπεισέλθει κάποιος από τους πρώην συζύγους στην επώδυνη διαδικασία αναμόχλευσης των συζυγικών ερίδων, είναι και η απλή απόδειξη της μεταξύ τους διετούς διάστασης. Αυτός όμως ο τύπος αγωγής δεν καθιστά το διαζύγιο επ´ ουδενί «αυτόματο». Τουναντίον.

  Στην Ελλάδα του 2019, το να πιστεύεις ότι υφίσταται κάποια αυτόματη διαδικασία παροχής έννομης προστασίας συστοιχείται με το να πιστεύεις στην ύπαρξη μαγικών ραβδιών!

  Λέγοντας «αυτόματο», προφανώς εστιάζουμε στην ταχεία έκδοση του διαζυγίου και στην μη υποχρέωση, εκ μέρους των ενδιαφερομένων, απασχόλησης δικηγόρου για την εκτέλεση της διαδικασίας. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο συμβαίνει. Η παράσταση δικηγόρου, η νομική του συμβουλή και η εν γένει αποφασιστική συμμετοχή του στην όλη πορεία της έκδοσης ενός διαζυγίου είναι υποχρεωτική και μάλιστα, κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει δικό του δικηγόρο.

  Αναφορικά τώρα με την ταχύτητα του, κατά τα θρυλούμενα, «αυτόματου» διαζυγίου θα πρέπει να τονισθεί ότι μόνο τέτοιο δεν είναι.
  Η αγωγή διαζυγίου λόγω «υπερδιετούς διαστάσεως», όπως συνηθίζεται να αποκαλείται, έχει έναν μέσο όρο εκδίκασης στα Πρωτοδικεία Αθηνών και Πειραιώς, όχι λιγότερο από 8 μήνες. Μία αναβολή ή μία ματαίωση λόγω κάποιας αποχής ή απεργίας στέλνει την εκδίκαση στον 1,5 χρόνο. Εάν ασκηθεί και έφεση, η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται πριν τα 2,5 χρόνια. Και από εκεί και πέρα απαιτούνται και άλλοι 7,5 μήνες για να λάβεις το αμετάκλητο της απόφασης και έτσι να μπορείς να ολοκληρώσεις την διαδικασία και να προσκομίσεις το «χαρτί», είτε αυτό είναι διαζευκτήριο (σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου) είτε είναι η ληξιαρχική πράξη γάμου με επισημείωση της απόφασης του διαζυγίου σε περίπτωση πολιτικού γάμου). Συνελόντι ειπείν, θα απαιτηθούν 3 με 3,5 χρόνια.

  Καθίσταται λοιπόν κατάδηλο ότι δεν υφίσταται τίποτε το «αυτόματο» σε καμιά περίπτωση διαζυγίου. Ακόμα και στο συναινετικό διαζύγιο απαιτείται η σύμπραξη των δύο συζύγων και των δικηγόρων τους.

 

Pin It