Από το 1ο στο 2ο Πρόγραμμα Κατάρτισης/Πιστοποίησης, με εφόδια την Εμπειρία, τη Συνεργασία, την Τεχνογνωσία

ependyontas sth gnosh

του Βασίλη Κορκίδη, Προέδρου Ε.Β.Ε.Π.

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς κλείνει με επιτυχία τον κύκλο των συμμετοχών του στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και τοποθετείται, με φιλοδοξίες και αξιόπιστα, στην αφετηρία της νέας μεγάλης προσπάθειας για την παραγωγική αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020, υλοποιώντας το «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών Κατάρτισης, Συμβουλευτικής και Πιστοποίησης για επαπειλούμενους με ανεργία, εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους, κυρίως βιομηχανικών κλάδων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά και του Θριασίου Πεδίου, με στόχο τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους και τη διατήρησή τους στην αγορά εργασίας».
Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ενταγμένη, με προϋπολογισμό 12 εκ €, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Το έργο είναι η δεύτερη, μεγάλη, σύνθετη παρέμβαση του Επιμελητηρίου στην αγορά εργασίας της περιοχής ευθύνης του, η οποία χρηματοδοτείται με κοινοτικούς πόρους.
Πρόκειται για παρεμβάσεις με ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά καινοτομίας, οι οποίες σχεδιάστηκαν και εφαρμόζονται, σε συνθήκες, που η οικονομική και κοινωνική κρίση είναι διαρκώς παρούσες, όμως συγχρόνως εξελίσσονται οι προσπάθειες για την διατηρήσιμη αντιστροφή της πορείας. Αυτές οι προσπάθειες στην περιοχή του Πειραιά ήταν ήδη ορατές, και το Ε.Β.Ε.Π. κινήθηκε γρήγορα και συντονισμένα στην ίδια κατεύθυνση.

Η αρχή έγινε το 2013, με το Πρόγραμμα Κατάρτισης, Πιστοποίησης Τεχνικής Ικανότητας κατά ISO / IEC 17024, που απευθυνόταν σε 1.500 εξειδικευμένους, κυρίως σε επαγγέλματα της ναυπηγοεπισκευής, που ήταν άνεργοι ή είχαν επισφαλή απασχόληση.
Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο , μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων».
Η επιτυχής υλοποίηση και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ενός project, προϋπολογισμού 7,8 εκ. €, ήταν μία μεγάλη πρόκληση για το Ε.Β.Ε.Π., στην οποία ανταποκρίθηκε.
Ποια ήταν, με όρους κοινωνίας, η κύρια προστιθέμενη αξία του Προγράμματος ;
Ένα σημαντικό και έμπειρο τμήμα του παραγωγικού δυναμικού της περιοχής, πέτυχε να ανανεώσει και να εμπλουτίσει τις επαγγελματικές γνώσεις του σε 9 ειδικότητες τεχνιτών, να πιστοποιήσει, με σύγχρονες διαδικασίες και πρότυπα, τις τεχνικές του ικανότητες.

Ήταν μία ουσιαστική συμβολή για την προσαρμογή στις σημερινές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, που απαιτεί «πιστοποιημένους εργαζόμενους» (certified workers).
Στο αμέσως επόμενο διάστημα, περισσότεροι από 200 πιστοποιημένοι ωφελούμενοι, μέσα από το Πρόγραμμα, βρήκαν εργασία στο εξωτερικό.

Το ίδιο το Ε.Β.Ε.Π. αποκόμισε σημαντικά οφέλη τεχνογνωσίας από τη διοίκηση, από τη διαχείριση, ενός σύνθετου Προγράμματος.
Εμπειρία πολύτιμη είναι για το Ε.Β.Ε.Π., η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ του με επιχειρήσεις, συνδικάτα, και άλλους φορείς της πόλης, την οποία προώθησε, οργάνωσε και αξιοποίησε, με σκοπούς, να σχεδιάσει ένα Πρόγραμμα που να αντιστοιχεί στις πραγματικές απαιτήσεις του επιχειρηματικού κόσμου και της κοινωνίας, να το υλοποιήσει, υπερβαίνοντας αποτελεσματικά τις δυσκολίες.

ΑΞΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ αυτά τα δεδομένα, το Ε.Β.Ε.Π., στη 2η παρέμβασή του, ανέβασε τον πήχυ αρκετά πιο ψηλά.

Το «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα … Κατάρτισης, Συμβουλευτικής και Πιστοποίησης για …, εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους, …Πειραιά και Θριασίου Πεδίου» (MIS 488597), απευθύνεται σε 2.500 ωφελούμενους.

Πρόκειται για εξειδικευμένο προσωπικό, κυρίως από κλάδους της βιομηχανίας, που έχουν σχέση με τις ειδικότητες που περιγράφονται στη συνέχεια.
Ενδεικτικό στοιχείο για τη σημασία του Προγράμματος είναι ότι υποβλήθηκαν 3.575 αιτήσεις συμμετοχής, από τις οποίες επελέγησαν, με πλήρως αντικειμενικά, μετρήσιμα κριτήρια και διαφανείς διαδικασίες, οι 2.500 ωφελούμενοι.

Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ έχει διάρκεια 250 ώρες. Από αυτές, οι 200 είναι θεωρία, (εξειδικευμένη κατάρτιση) και οι 50 πρακτική άσκηση. Η κατάρτιση γίνεται σε 107 τμήματα των 20-25 ατόμων ανά τμήμα. Τα τμήματα ξεκίνησαν σταδιακά τον Μάρτιο 2015 και θα ολοκληρωθούν τον Αύγουστο του 2015.

Τη διεξαγωγή της κατάρτισης ακολουθεί η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Δεξιοτήτων, η οποία οδηγεί στη χορήγηση στον ωφελούμενο Πιστοποιητικού Τεχνικής Επάρκειας κατά ISO / IEC 17024, σε μία από τις εξής 11 ειδικότητες της κατάρτισης:
1. Τεχνικός Συγκολλήσεων και Κοπής Μετάλλων
2. Τεχνίτης Ελασματουργός
3. Τεχνίτης Σωληνουργός
4. Τεχνίτης Εργαλειομηχανών
5. Τεχνικός - Συντηρητής Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού & Αυτομάτου Ελέγχου
6. Τεχνίτης Καθαρισμού μετάλλων (Αμμοβολιστής – Υδροβολιστής)
7. Τεχνίτης Ξυλουργός
8. Τεχνίτης Ψυκτικός
9. Τεχνίτης Μόνωσης
10. Τεχνίτης Ικριωμάτων
11. Χειριστής κινητών Μηχανημάτων - Μηχανημάτων Έργου

Στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί εκπαιδευτικό επίδομα ποσού 7,00 € ανά ώρα.

Το Πρόγραμμα σχεδιάστηκε και διαστασιολογήθηκε με την αξιοποίηση περισσότερων δεδομένων, περισσότερων εισροών, σε σχέση με την 1η παρέμβαση. Συνεργάστηκαν συνδικάτα και επιχειρηματικοί φορείς, χρησιμοποιήθηκαν επικαιροποιημένα στοιχεία για την αγορά εργασίας Πειραιά και Θριάσιου, ενσωματώθηκαν εμπειρίες από την υλοποίηση και διαχείριση του 1ου Προγράμματος.
«Εκμεταλλευθήκαμε» τη διαβούλευση για το ΕΣΠΑ 2014-2020, κυρίως για να διαμορφώσουμε ένα πρόγραμμα ενταγμένο στον θεμελιώδη σχεδιασμό του Ε.Β.Ε.Π., για μεγάλες παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα της περιοχής ευθύνης του, χρηματοδοτημένες με πόρους Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Πρόγραμμα είναι σε πλήρη ανάπτυξη και η εικόνα που διαμορφώνεται, στην πράξη πλέον, είναι ότι όχι μόνο είμαστε μέσα στους στόχους, αλλά είναι ισχυρό το ενδεχόμενο, η προστιθέμενη αξία, τα οφέλη, από την υλοποίησή του, για την οικονομία και την κοινωνία του Πειραιά, για το ίδιο το Ε.Β.Ε.Π., να είναι περισσότερα και πιο ποιοτικά από το «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα…» 2012-2014.

korkidis evep kato

Pin It

eep logo