Π20 - Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση του Πειραιά

peiraias poli limani

Του Αλέξανδρου Τσιατσιάμη*

Π20 - Πειραιάς 2020/ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΡΓΑΣΙΑ

Π20 ονομάζεται το αναπτυξιακό πρόγραμμα του Δήμου Πειραιά με ορίζοντα το 2020 το οποίο αποτελείται από 3 τμήματα:

1. Urban audit (ή αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης) από το οποίο προκύπτει η επιβάρυνση του αστικού περιβάλλοντος σε όρους κυκλοφοριακούς, πρασίνου, ατμοσφαιρικής ρύπανσης, δημογραφικούς, τοπικής οικονομίας

2. Στρατηγική για την ανάπτυξη της πόλης η οποία επικεντρώνεται στους άξονες:
- Βιώσιμη πόλη: βιώσιμη κινητικότητα, κοινόχρηστοι-κοινοφελείς σύγχρονοι χώροι, αύξηση πρασίνου, δίκτυα-παραλιακό μέτωπο & πολιτιστική διαδρομή
- Επιχειρηματικότητα, ανταγωνιστικότητα, απασχόληση: δημοτικές επενδύσεις στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και των νέων επαγγελματιών στους τομείς της γαλάζιας οικονομίας, του τουρισμού, του πολιτισμού και της δημιουργικής οικονομίας, των μεταφορών
- Έξυπνη πόλη: αξιοποίηση των τεχνολογικών δυνατοτήτων για την καλύτερη εξυπηρέτηση, κατοίκων, επιχειρήσεων, επισκεπτών και την καλύτερη διαχείριση της πόλης από τον Δήμο
- Κοινωνική συνοχή και φροντίδα: βελτίωση της οργάνωσης και διαχείρισης των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου, βελτίωση και διεύρυνση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών, δικτύωση των δομών κοινωνικής φροντίδας, δημιουργία κόμβου κοινωνικών υπηρεσιών αλληλεγγύης.

3. Εξειδίκευση της στρατηγικής σε δράσεις, ενδεικτικά

Βιώσιμη πόλη:
- Γραμμικό πάρκο Λεύκας - Αγίου Διονυσίου (στις παλιές γραμές ΟΣΕ)
- Ανάδειξη του αρχαίου τείχους στην Φρεαττύδα (Ακτή Θεμιστοκλέους) με ανάπλαση προς όφελος πεζών και ποδηλάτου
- Πύλη επισκεπτών κρουαζιέρας και πολιτιστική διαδρομή (Χ Τρικούπη – 2ας Μεραρχίας – Σκουζές – Ηρ. Πολυτεχνείου – Γρ. Λαμπράκη – Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά)

Επιχειρηματικότητα – ανταγωνιστικότητα – απασχόληση:
- Ναυτιλιακό Cluster
- Κοινότητες καινοτομίας (Innovation Communities για την υποστήριξη επιστημονικής κοινότητας -εργαστήρια)
- Θερμοκοιτίδα για νέες επιχειρήσεις στους τομείς της γαλάζιας οικονομίας, του πολιτισμού και της δημιουργικής οικονομίας, του τουρισμού, των μεταφορών, των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας
- Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων γαλάζιας οικονομίας
- Μίκρο-χρηματοδοτήσεις

Έξυπνη πόλη
- E-city governance
- E-city cultural resources management
- Τηλεματική διαχείριση στόλου καθαριότητας
- E-Partnerships στους τομείς του πολιτισμού, τουρισμού, επιχειρηματικότητας

Κοινωνική συνοχή και φροντίδα
- Κόμβος αλληλεγγύης
- E-city social services management (υπηρεσίες ταυτοποίησης, διαμεσολάβησης, καθοδήγησης, παρακολούθησης κοινωνικών υπηρεσιών σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες)
- Social inclusion tool (ανάπτυξη εργαλείου ταυτοποίησης και διαχείρισης ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων και εφαρμογή του)
- Κέντρο Κοινότητας παροχής υπηρεσιών πρώτης υποδοχής σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, διευρυμένο με παροχής υπηρεσιών ένταξης μεταναστών
- Προώθηση της απασχολησιμότητας & απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στους τομείς της γαλάζιας οικονομίας , τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, τουρισμού και πολιτισμού με voucher

Το παραπάνω σχέδιο διαμορφώθηκε μετά από εκτενή διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, την επιστημονική κοινότητα και τους πολίτες του Πειραιά, έχει παρουσιαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Επιτροπή παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική 2014-2020, στην αρμόδια για την Περιφερειακή Πολιτική Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην τοπική κοινότητα.

Στόχος είναι να εξυπηρετήσει τόσο υφιστάμενες ανάγκες της τοπικής αγοράς και κοινωνίας όσο και να πρωτοστατήσει στην προσαρμογή τους στις νέες οικονομικοκοινωνικές συνθήκες τοπικού, εθνικού και υπερεθνικού χαρακτήρα.

Ο συνδυασμός των δράσεων του Δήμου με ιδιωτικές πρωτοβουλίες όπως η αναβίωση των κτιρίων της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ στον Άγιο Διονύσιο με σύγχρονες χρήσεις, είναι ζητούμενο και τεκμήριο επιτυχίας του σχεδιασμού.

Μέθοδο υλοποίησης και χρηματοδότησης του αναπτυξιακού σχεδίου του Δήμου Πειραιά αποτελεί το εργαλείο Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση των ευρωπαϊκών διαθρωτικών ταμείων για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020, με στόχο την προώθηση επενδύσεων ολοκληρωμένου χαρακτήρα σε δημοτικό και διαδημοτικό επίπεδο με χρηματοδότηση από περισσότερα του ενός Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την περίπτωση της Ελλάδας.

* Βασικά σημεία παρουσίασης Αλέξανδρου Τσιατσιάμη/ ΑΤ Management για την ΟΧΕ Πειραιά, στην Prodexpo 2016

Pin It

eep logo