Δάση: 39 χρόνια προσπάθειες για αποχαρακτηρισμούς…

mardas dimitris

του Δημήτρη Μάρδα*

 

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων με θέμα την αναθεώρηση του Συντάγματος, έγινε αναφορά στο Άρθρο 24 (Προστασία φυσικού πολιτισμού) και ιδιαίτερα στις προτάσεις της Ν.Δ., που έρχονται από πολύ μακριά… Η παρέμβασή μας αυτή, εμπλουτισμένη με συμπληρωματικά στοιχεία, δίνεται ακολούθως.

Αναλυτικότερα, με τον Νόμο 998/1979 έγινε μια πρώτη προσπάθεια κατά τη μεταπολίτευση με στόχο την ελεύθερη, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, πραγματοποίηση δικαιοπραξιών σε καμμένα δάση ή περιοχές που δεν αναδασώθηκαν πριν τις 11 Ιουνίου του 1975. Μια τέτοια ρύθμιση εύλογα ευνοούσε την οικοπεδοποίηση καμμένων περιοχών.

Τα προαναφερθέντα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν μέσω των ρυθμίσεων, που εισήγαγε το άρθρο 35 του εν λόγω Νόμου κατά τον οποίον «Ιδιωτικά δάση… που καταστράφηκαν από την 11η Ιουνίου 1975 και μετά λόγω πυρκαγιάς δεν μπορούν να μεταβιβαστούν». Το συγκεκριμένο όμως άρθρο, όπως κι όλος ο Νόμος, δεν προβλέπει κάτι συγκεκριμένο για τα ιδιωτικά δάση που κάηκαν πριν τον Ιούνιο του 1975 (βλ. αναλυτικότερα «εμπρηστικά» άρθρα 34, 35, 38 και 50 του Νόμου 998/79).

Με τη ρύθμιση αυτή η τότε κυβέρνηση έδωσε ένα γενναίο συγχωροχάρτι σε πολλές περιπτώσεις των 1.8 εκατομμυρίων στρεμμάτων δασών που κάηκαν από το 1960 ως το 1975 και κατόπιν οικοπεδοποιήθηκαν ή υπήρχε η πρόθεση για οικοπεδοποίηση. Η φωτογραφική αυτή ευνοϊκή διάταξη, χωρίς την οποιαδήποτε μορφή κυρώσεων, πρόστιμων κ.ά. εύλογα θέτει ερωτήματα που ενδεχομένως φωτογράφιζαν τις τότε πιέσεις στο πολιτικό σύστημα.

Κατά την τρέχουσα συζήτηση περί της αναθεώρησης του Συντάγματος, η ΝΔ προτείνει επί του Άρθρου 24, εκτός των άλλων, μια προσθήκη στην ερμηνευτική δήλωση για τον ορισμό του δάσους, που είναι η ακόλουθη: «Δάσος λογίζεται η έκταση, που σύμφωνα με τον ορισμό της επιστήμης(!!!), φέρει τα οικία χαρακτηριστικά κατά την 11η Ιουνίου 1975». Τα θαυμαστικά είναι δικά μας, καθώς η επιστήμη έτσι γενικά κι αόριστα, μπορεί να παραβλέψει πραγματικά γεγονότα εμπρησμών που έλαβαν χώρα 50 χρόνια πριν, με ίχνη που σήμερα έχουν σβηστεί.

Επί της ουσίας επαναλαμβάνει τις προβλέψεις του άρθρου 35 του Νόμου 998/79, αλλά με πιο κομψό και καλυμμένο τρόπο. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η ΝΔ εδώ και 39 χρόνια, από το 1979 επιδιώκει να οδηγήσει με έμμεσο τρόπο στον αποχαρακτηρισμό των καμμένων περιοχών πριν τον Ιούνιο του 1975, χωρίς την παραμικρή προϋπόθεση ή χρηματικό πρόστιμο.

Στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, κατά την οποία επιδιώκεται η ισόρροπη ανάπτυξη της οικονομίας μαζί με την προστασία του περιβάλλοντος κι έχοντας υπόψη βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, που «παντρεύουν» τα δυο ανωτέρω, είναι εφικτή η ειρηνική συνύπαρξη ανάπτυξης-φύσης υπό αυστηρές προϋποθέσεις φυσικά και χωρίς να μοιράζονται απαλλαγές ευθυνών σε φυσικούς ή/και ηθικούς αυτουργούς εμπρησμών. Σημειώνεται, ότι πυρκαγιές στα δάση έχουν στοιχίζει και ανθρώπινες ζωές (βλ. αναλυτικότερα, για προτάσεις-λύσεις αναφορικά με την ισόρροπη συνύπαρξη ανάπτυξη-φύσης)

* Ο Δημήτρης Μάρδας είναι Καθηγητής Α.Π.Θ., βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β’ Θεσσαλονίκης

Pin It