Ναυτιλία και τουρισμός στήριξαν την οικονομία στο 9μηνο

ship coming

Πλεόνασμα 1,3 δις ευρώ στο ισοζύγιο συναλλαγών - διπλάσιο του 2016 - από αυξημένες εισπράξεις από τουρισμό και ναυτιλίαΟι αυξημένες εισπράξεις από τον τουρισμό και τη ναυτιλία οδήγησαν σε πλεόνασμα 1,3 δισ. ευρώ το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε στο 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2017. Πρόκειται για πλεόνασμα διπλάσιο από εκείνο του ίδιου διαστήματος του 2016 (653 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος το μεγάλο πλεόνασμα οφείλεται στη βελτίωση κυρίως του ισοζυγίου υπηρεσιών και δευτερευόντως των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, η οποία υπεραντιστάθμισε την αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών.
Η διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών στα 13,6 δισ. ευρώ, από 12,1 δισ. ευρώ πέρυσι, είναι αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης του ελλείμματος του ισοζυγίου καυσίμων. Επισημαίνεται ότι οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 8,7% και 5,8% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές αντίστοιχα.
Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών στα 15 δισ. ευρώ, από 13,1 δισ. ευρώ στο 9μηνο 2016, οφείλεται στη βελτίωση όλων των επιμέρους ισοζυγίων. Ειδικότερα, όσον αφορά το ταξιδιωτικό ισοζύγιο, τόσο οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών όσο και οι αντίστοιχες εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 10,3%. Συγκεκριμένα, οι τουριστικές εισπράξεις στο διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2017 ανήλθαν σε 12,9 δισ. ευρώ, από 11,7 δισ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2016. Στο μέτωπο της ναυτιλίας οι εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών αυξήθηκαν κατά 17,1%, στα 6,6 δισ. ευρώ, από 5,7 δισ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2016!
Το Σεπτέμβριο του 2017, δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές μεταβολές στο ισοζύγιο κεφαλαίων, ενώ το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2017 σημειώθηκε πλεόνασμα 353 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 613 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2016. Το Σεπτέμβριο του 2017, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) κατέγραψε πλεόνασμα 1,2 δισ. ευρώ, κατά 353 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από το αντίστοιχο του 2016, ενώ το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2017 παρουσίασε πλεόνασμα 1,7 δισ. ευρώ, κατά 423 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο της ίδιας περιόδου του 2016.
Το Σεπτέμβριο του 2017, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι καθαρές απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 135 εκατ. ευρώ με σημαντικότερη συναλλαγή την εξαγορά της ολλανδικής εταιρίας Stone Works Holdings Coöperatief U.A. από την εταιρία Παυλίδης Α.Ε. Μάρμαρα-Γρανίτες. Οι καθαρές υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, αυξήθηκαν κατά 305 εκατ. ευρώ, με σημαντικότερη συναλλαγή την πώληση του 100% της ΤΡΑΙΝΟΣΕ A.E. στην ιταλική εταιρία Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση (κατά 340 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια εξωτερικού. Η καθαρή αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στην αύξηση (κατά 1,8 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων κυρίως σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.
Το 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2017, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν άνοδο κατά 381 εκατ. ευρώ και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις κατά 3,0 δισ. ευρώ.

Πηγή: cnn.gr

cotommatae