ΑΕΝ: Νέα προθεσμία για πλήρωση κενών θέσεων προσωπικού

yp naftilias

Αφορά Εκπαιδευτικό και Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό για όλες τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Με Aπόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ιωάννη Πλακιωτάκη, χορηγείται νέα προθεσμία δεκατεσσάρων ημερών για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην υπ’ αριθμ. πρωτ.: 2904.1/36924/2019/21- 05-2019 Προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΑΔΑ:Ψ4Ρ44653ΠΩ0ΛΦ), η οποία αφορά στην πλήρωση 73 κενών οργανικών θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π) και Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π).

Αφορά τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ασπροπύργου, Μακεδονίας, Κρήτης, Κύμης, Ιονίων Νήσων, Σύρου, Ηπείρου, Οινουσσών, Χίου, Ύδρας και Καλύμνου.

H προθεσμία ξεκίνησε στις 19-07-2019, αμέσως μετά την ανάρτηση της ανωτέρω απόφασης επανεκκίνησης (ΑΔΑ: Ω37Ζ4653ΠΩ-67Ι) και λήγει την 31-07-2019.

Pin It

menoumespiti