Άμεση άρση του αποκλεισμού των λιμενικών από κοινωνικά προγράμματα και προνοιακά επιδόματα

limeniko soma

Ζητά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος

 

Με ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος επισημαίνει προβλήματα σχετικά με την απόρριψη των αιτήσεων εγγραφής των παιδιών των Λιμενικών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, που χρηματοδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ, καθώς και συμμετοχής σε κοινωικά προγράμματα.

Ακολουθεί το κείμενο της ανακοίνωσης:

"Από την πρώτη στιγμή αναδείξαμε το ζήτημα, που ανέκυψε σχετικά με την απόρριψη των αιτήσεων εγγραφής τέκνων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, που χρηματοδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ 2019-2020 λόγω υπέρβασης του ανώτατου εισοδηματικού ορίου με τον συνυπολογισμό των αναδρομικών ποσών (ν.4575/2108) και ως Ομοσπονδία αποστείλαμε σχετική επιστολή σε αρμόδιους υπουργούς και φορείς επισημαίνοντας την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών προκειμένου οι οικογένειες των λιμενικών να μην αποκλείονται από την κοινωνική πρόνοια.

Θέσαμε επίσης το ζήτημα κατά την πρόσφατη συνάντησή μας με τον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη.

Αποτέλεσμα των παρεμβάσεών μας ήταν η χορήγηση επιταγών εισόδου/voucher στους δικαιούχους, ωστόσο η υποσημείωση (κατά τη χορήγηση των επιταγών) της υποχρέωσης προσκόμισης μέχρι της 02/09/2019 του εκκαθαριστικού (Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου μετά τον επιμερισμό των αναδρομικών εισοδημάτων), για το φορολογικό έτος 2018 οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα στον αποκλεισμό δηλαδή των τέκνων λιμενικών από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, που επιδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ 2019-2020.

Και αυτό διότι δεν υπάρχει η δυνατότητα να τροποποιηθούν οι φορολογικές δηλώσεις και τα αναδρομικά ποσά να επιμεριστούν κατ’ έτος καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4575/2108, τα αναδρομικά καταβλήθηκαν ως εισόδημα του 2018, ο αναλογιζόμενος φόρος παρακρατήθηκε με την καταβολή τους και αναγράφονται σε διαφορετικό κωδικό στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (617) και τέλος εξαιρέθηκαν από τη φορολόγηση εισοδήματος 2018 και την εισφορά αλληλεγγύης.

Επιπρόσθετα τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εκτός της επιδότησης παιδικών σταθμών μέσω ΕΣΠΑ κινδυνεύουν να απορριφθούν ως μη δικαιούχοι λήψης και άλλων κοινωνικών επιδομάτων και παροχών όπως το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων, το επίδομα στέγασης, το κοινωνικό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας και κοινωφελών οργανισμών, το επίδομα θέρμανσης καθώς και από διάφορες κοινωνικές παροχές των δήμων.

Επισημαίνουμε ότι ο ν. 4609/2019 (άρθρο 47, παρ. 1) ορίζει ρητά ότι τα εφάπαξ χρηματικά ποσά, που καταβλήθηκαν στους δικαιούχους των άρθρων 10 έως 15 του ν. 4575/2018 δεν συνυπολογίζονται στο εισόδημα του φορολογικού έτους 2018, εφόσον το ύψος τους αποτελεί κριτήριο για τη χορήγηση ή την εφαρμογή τους, για την καταβολή πάσης φύσεως κοινωνικών επιδομάτων, παροχών ή οικονομικών ενισχύσεων και την εφαρμογή λοιπών προγραμμάτων και δράσεων κοινωνικής ή προνοιακής πολιτικής από τους φορείς του δημόσιου τομέα.

Υπενθυμίζοντας ότι το εφάπαξ χρηματικό ποσό, που καταβλήθηκε στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το Δεκέμβριο του 2018, ήταν αναδρομική επιστροφή παρανόμων και αντισυνταγματικών -βάσει αποφάσεων του ΣτΕ- περικοπών επί των αποδοχών τους για τα έτη 2012-2016, διαμορφώνοντας μια πλασματική εισοδηματική κατάσταση για το 2018,

ΖΗΤΑΜΕ

την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας με την άμεση άρση του αποκλεισμού των λιμενικών από τα κοινωνικά προγράμματα και τα προνοιακά επιδόματα.

Η Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ παρακολουθεί τις εξελίξεις, θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις και θα ενημερώσει τους συναδέλφους για κάθε εξέλιξη επί του θέματος".

Pin It