ΠΑΣΟΚ: Δεν είναι μνημονιακή υποχρέωση η πώληση του ΟΛΠ

olp limani apopsi

Την άποψη ότι δεν αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση η πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών του ΟΛΠ, αλλά η αξιοποίηση του Λιμένος, εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ σε σύσκεψη βουλευτών και φορέων με την Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος (ΟΜΥΛΕ).

Η γραμματέας του Τομέα Ναυτιλίας του ΠΑΣΟΚ Εφη Χαλάτση, κάλεσε μάλιστα τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που παρευρίσκονταν στη συνάντηση, να κληθεί το ΤΑΙΠΕΔ στην επιτροπή οικονομικών της Βουλής και και εάν ισχύει η πώληση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών, να ζητήσουν από την κυβέρνηση να ακυρώσει τη διαγωνιστική διαδικασία.

Η θέση του ΠΑΣΟΚ για τον ΟΛΠ είναι:

Ολοκλήρωση των λιμενικών συστημάτων με βάση το ευρωπαϊκό μοντέλο λειτουργίας (σε θέματα ανταγωνισμού, διαφάνειας αποτελεσματικότητας, προστασίας εργασιακών σχέσεων)
Διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των λιμένων (πλειοψηφία μετοχικού κεφαλαίου στο δημόσιο), Υπαρξη Αρχής Διοίκησης Λιμένος - Port Authority
Προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων μέσω συμβάσεων παραχώρησης τομέων και δραστηριοτήτων (λιμενικοί διαχειριστές-operators)
Εξασφάλιση της ανταγωνιστικής λειτουργίας τους μέσω εποπτείας από ανεξάρτητη Αρχή.


Η γραμματέας του Τομέα κα Χαλάτση, επισήμανε μεταξύ άλλων:

- Δεν αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση η πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών, αλλά η αξιοποίηση του Λιμένος.

- Δεν διασφαλίζονται τα θέματα τιμολόγησης των υπηρεσιών προς τους χρήστες καθώς η Σύμβαση Παραχώρησης ΟΛΠ – Ελληνικού Δημοσίου θα αποτελέσει αντικείμενο αναδιαπραγμάτευσης με τους επενδυτές!

α. Η Σύμβαση αυτή έχει ψηφισθεί από τη Βουλή με Νόμο (Ν.3755/2009) και αλλάζει μόνο με νόμο και όχι με διαπραγματεύσεις μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και ιδιώτη επενδυτή.

β. Για το θέμα αυτό αρμόδιο είναι το Ελληνικό Δημόσιο και όχι το ΤΑΙΠΕΔ.

- ότι ο Υπουργός Ναυτιλίας πρέπει να ολοκληρώσει τα λιμενικά συστήματα όπως ο νόμος 4150/13 προβλέπει, γεγονός που επηρεάζει την εν λόγω προκήρυξη και δεν έχει ληφθεί υπόψη.

- Πρέπει να εξεταστεί εάν θα ληφθούν ως κρατικές ενισχύσεις οι επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στο λιμάνι.

- Πρέπει να συσταθεί ουσιαστική Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένος με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αυτή που συνέστησε ο προηγούμενος Υπουργός μετά από πιέσεις μας, είναι ενδιάμεσος φορέας.

 

Pin It

eep logo