Η ναυτιλία προτιμά τα «έξυπνα» λιμάνια!

smart ports

Αποτύπωση των τάσεων της λιμενικής βιομηχανίας στο Smart Ports Forum, τέλη Νοεμβρίου στο Ντουμπάι

Σταδιακή αναδιαμόρφωση των εμπορευματικών ροών διαβλέπουν αναλυτές της εφοδιαστικής με επίκεντρο τα «έξυπνα» λιμάνια. Η ψηφιοποίηση και οι αυτοματισμοί έχουν βελτιώσει τους χρόνους ανταπόκρισης στις φορτοεκφορτώσεις και ελαχιστοποιήσει τις πολύωρες αναμονές γεγονός που δεν περνάει απαρατήρητο από τα υψηλόβαθμα στελέχη των εταιριών που διαχειρίζονται στόλους πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Η 4η βιομηχανική επανάσταση, όπως χαρακτηρίζεται από τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτική, ασφαλή δίκτυα και αυτοματοποίηση οδηγεί αναγκαστικά στην αλλαγή των επιχειρηματικών μοντέλων των λιμένων και άρα σε επενδύσεις διόλου ευκαταφρόνητες, αφού ακόμη οι τεχνολογικές προτάσεις στα πεδία αυτά είναι ακριβές όπως άλλωστε συμβαίνει όταν στην αγορά πρωτοεμφανίζονται «έξυπνες» συσκευές. Και είναι προφανές ότι η ναυτιλία σύντομα θα αναζητήσει τα «έξυπνα» λιμάνια.

Πάντως μία «αποτύπωση» των τάσεων της λιμενικής βιομηχανίας και του επίπεδου της διείσδυσης των ψηφιακών εφαρμογών αναμένεται να συμβεί στο Smart Ports Forum στα τέλη Νοεμβρίου στο Ντουμπάι.

theseanation.gr

Pin It