ΙΜΟ: Ψηφιακό εργαλείο για απλοποίηση των διασυνοριακών συναλλαγών

port ship leaving

Δωρεάν online επικοινωνία πλοίων - λιμανιών για εξορθολογισμό των διαδικασιών

 

Ο εξορθολογισμός των πολλών διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται όταν τα πλοία εισέρχονται ή φεύγουν από το λιμάνι αποτελεί σημαντικό στοιχείο του έργου του ΙΜΟ. Και τώρα, ένα σημαντικό εργαλείο που χρησιμοποιείται από τους προγραμματιστές λογισμικού για τη δημιουργία συστημάτων για την ανταλλαγή των σχετικών δεδομένων ηλεκτρονικά έχει διατεθεί από τον Οργανισμό online και δωρεάν.

Ένα εγχειρίδιο αναφοράς του ΙΜΟ που περιέχει σύνολα δεδομένων και τη δομή και τις σχέσεις μεταξύ τους, θα επιτρέψει στα κράτη μέλη του ΙΜΟ να εκπληρώσουν την υποχρέωση (που ισχύει από τον Απρίλιο του 2019) για τις διατυπώσεις υποβολής εκθέσεων για τα πλοία, το φορτίο και τα άτομα που βρίσκονται σε διεθνή ναυτιλία, τα οποία θα διεξάγονται ηλεκτρονικά και με εναρμονισμένο τρόπο.

Σε γενικές γραμμές, αυτό βοηθά στο να απλοποιηθούν οι διασυνοριακές συναλλαγές και η εφοδιαστική αλυσίδα να είναι πιο αποδοτική, για τους περισσότερους από 10 δισεκατομμύρια τόνους εμπορευμάτων που διακινούνται διά θαλάσσης ετησίως σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο ΙΜΟ δεν είναι ο μόνος οργανισμός που ασχολείται με την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων στις θαλάσσιες μεταφορές. Ωστόσο, άλλοι, ιδίως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων, η Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη και ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης, έχουν ευθυγραμμίσει τις δικές τους πλατφόρμες δεδομένων με τη δομή του ΙΜΟ για την προώθηση της εναρμόνισης.

Pin It