DNV GL: Tέταρτη έκδοση της θαλάσσιας πρόβλεψης για το 2050

ploia rada2

Σενάρια για τη μελλοντική σύνθεση του στόλου και τα καύσιμα του μέλλοντος

Ο DNV GL - Maritime κυκλοφόρησε την τέταρτη έκδοση της θαλάσσιας πρόβλεψης της για το 2050. Σκοπός των ναυτιλιακών προβλέψεων έως το 2050 είναι να ενισχυθεί η ικανότητα των ναυτιλιακών φορέων, ιδίως των πλοιοκτητών, να περιηγούνται στις τεχνολογικές, κανονιστικές και αγοραίες αβεβαιότητες του κλάδου και να θέτουν τη ναυτιλία σε πορεία απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές. Βασίζεται σε μια βιβλιοθήκη 30 σεναρίων που προβλέπουν τη μελλοντική σύνθεση του στόλου, τη χρήση ενέργειας, το μείγμα καυσίμων και τις εκπομπές CO2 έως το 2050. Δεκαέξι διαφορετικοί τύποι καυσίμων και 10 τεχνολογικά συστήματα καυσίμων εξετάζονται στην έκθεση.

«Η μεγάλη πρόκληση της εποχής μας είναι να βρούμε ένα μονοπάτι προς την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές», δήλωσε ο Knut Ørbeck-Nilssen, Διευθύνων Σύμβουλος του DNV GL - Maritime. "Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου γίνεται γρήγορα ο καθοριστικός παράγοντας λήψης αποφάσεων για το μέλλον της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Η πίεση για αποφασιστική δράση αυξάνεται. Το τέλειο είναι ο εχθρός του καλού, και έτσι δεν πρέπει να περιμένουμε για μια ιδανική λύση για να φτάσει και να διακινδυνεύσει να μην σημειώσει καμία πρόοδο σε όλα. Χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα σεναρίων που αφορούν διαφορετικούς τύπους καυσίμων και τεχνολογίες, και ποικίλους βαθμούς ρυθμιστικής πίεσης, η νέα μας έκθεση βοηθά να χαρτογραφηθεί μια πορεία προς τα εμπρός, προσφέροντας στους πλοιοκτήτες σαφείς γνώσεις για το πώς να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που έρχονται.»

Οι ναυτιλιακές προβλέψεις προσδιορίζουν την επιλογή των καυσίμων ως τον βασικό παράγοντα για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές της ναυτιλίας. Ο κλάδος βρίσκεται στην αρχή μιας μεταβατικής φάσης, με πολλές πιθανές επιλογές να εμφανίζονται παράλληλα με τα συμβατικά καύσιμα. Αυτό το όλο και πιο ποικίλο περιβάλλον καυσίμων σημαίνει ότι η επιλογή του κινητήρα και των καυσίμων αντιπροσωπεύει πλέον πιθανούς κινδύνους που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα λανθάνον περιουσιακό στοιχείο. Ο συνυπολογίζοντας τις επιπτώσεις της διαθεσιμότητας, των τιμών και της πολιτικής, στα διάφορα καύσιμα, καθιστά την επιλογή ακόμη πιο περίπλοκη.

Για να αποτυπώσουν αυτή την πολυπλοκότητα και να συμβάλουν στο να καταστεί σαφέστερη αυτή η εικόνα, οι Ναυτιλιακές Προβλέψεις προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα σεναρίων, περιγράφοντας τους πιθανούς κινδύνους μιας συγκεκριμένης επιλογής καυσίμου. Για να γίνουν οι επιπτώσεις συγκεκριμένες, παράλληλα με τις οδούς, η θαλάσσια πρόβλεψη περιλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση ενός νέου πλοίου μεταφοράς φορτίου χύδην Panamax. Με τις αποφάσεις τεχνολογίας προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στο πλαίσιο των διαφόρων οδών και σεναρίων, η Πρόβλεψη παρουσιάζει τις πιθανές επιδόσεις και την ευρωστία του άνθρακα των διαφόρων σχεδιαστικών επιλογών.

Τα 30 σενάρια οδηγούν σε πολύ διαφορετικά αποτελέσματα για το μίγμα καυσίμων στο στόλο. Στα σενάρια που δεν έχουν φιλοδοξίες απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, κυριαρχούν το πετρέλαιο καυσίμων πολύ χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης πλοίων και το LNG. Ενώ στο πλαίσιο των οδών απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, το 2050 μια ποικιλία καυσίμων ουδέτερων ως προς τον άνθρακα κατέχει μερίδιο αγοράς μεταξύ 60% και 100%.

Σύμφωνα με τα σενάρια απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές είναι δύσκολο να προσδιοριστούν σαφείς νικητές μεταξύ των πολλών διαφορετικών επιλογών καυσίμων. Το ορυκτό ΥΦΑ κερδίζει σημαντικό μερίδιο έως ότου ενισχυθούν οι κανονισμοί το 2030 ή το 2040. Η Bio-MGO, η e-MGO, το bio-LNG και το e-LNG εμφανίζονται ως καύσιμα για τα υπάρχοντα πλοία. Μέχρι το 2050, η ε-αμμωνία, η μπλε αμμωνία και η βιο-μεθανόλη καταλήγουν συχνά με ένα ισχυρό μερίδιο της αγοράς και είναι τα πιο ελπιδοφόρα καύσιμα ουδέτερα ως προς τον άνθρακα μακροπρόθεσμα.

Ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα από το μοντέλο είναι η σχετική περιορισμένη απορρόφηση υδρογόνου ως καυσίμου πλοίου, ως αποτέλεσμα τόσο της εκτιμώμενης τιμής του καυσίμου όσο και του επενδυτικού κόστους για τον κινητήρα και τα συστήματα καυσίμων. Το υδρογόνο, ωστόσο, διαδραματίζει αναπόσπαστο ρόλο ως δομικό στοιχείο στην παραγωγή αρκετών καυσίμων ουδέτερων ως προς τον άνθρακα, όπως η ηλεκτρονική αμμωνία, η μπλε αμμωνία και η ηλεκτρονική μεθανόλη, τα οποία αποκτούν σημαντική απορρόφηση στο πλαίσιο των οδών απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές. Μπορεί επίσης να βρει εξειδικευμένες εφαρμογές σε ορισμένους τύπους σκαφών, όπως τα πορθμεία και τα κρουαζιερόπλοια, καθώς και σε συγκεκριμένες περιοχές όπου έχουν γίνει επενδύσεις στην τοπική παραγωγή και διανομή.

Οι ναυτιλιακές προβλέψεις για το 2050 αποτελούν μέρος μιας σειράς εκθέσεων για τις προοπτικές ενεργειακής μετάβασης Energy Transition Outlook (ETO) που παράγονται από τον DNV GL. Το ETO έχει σχεδιάσει, επεκτείνει και τελειοποιήσει ένα μοντέλο του παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος που περιλαμβάνει τη ζήτηση και την προσφορά ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και τη χρήση και την ανταλλαγή ενέργειας μεταξύ και εντός δέκα περιοχών του κόσμου.

theseanation.gr

 

Pin It

eep logo