Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών

eee

Σύγχρονη επικοινωνία και ανάδειξη της ελληνικής ναυτιλίας

Την παρουσία της σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αναπτύσσει από σήμερα η Ενωσις Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ).

Σκοπός της είναι η επικοινωνία με αυτόν τον σύγχρονο τρόπο των θέσεών της για θέματα ναυτιλιακής πολιτικής καθώς και την ανάδειξη του ρόλου και της σημασίας της ελληνικής ναυτιλίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Μπορείτε να ακολουθήστε την ΕΕΕ στο:
- Facebook: https://www.facebook.com/UnionGreekShipowners/
- Instagram: https://www.instagram.com/ugs.gr/
- LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/union-of-greek-shipowners

Pin It

eep logo