Ίδρυση Λιμενικής Ακαδημίας στην Αλεξανδρούπολη ζητά ο δήμαρχος της πόλης

1 alexandroupoli limani

Την ίδρυση της Λιμενικής Ακαδημίας στην Αλεξανδρούπολη, ζητά με παρέμβαση του προς στον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παν. Κουρουμπλή ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης, με αφορμή το σχέδιο νόμου «Ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις», που έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου η κυβέρνηση.

Ο κ. Λαμπάκης ζητά την ίδρυση μίας εκ των τριών σχολών στην Αλεξανδρούπολη, αναλύοντας το ιστορικό με βάση το οποίο η ίδρυση Λιμενικής Ακαδημίας στην πόλη έχει εξαγγελθεί από το 2001.

Πέντε είναι οι λόγοι για τους οποίους ο κ. Λαμπάκης θεωρεί επιτακτική την ανάγκη ίδρυσης και λειτουργίας της Λιμενικής Ακαδημίας στην Αλεξανδρούπολη.
- Η Αλεξανδρούπολη βρίσκεται στα σύνορα, όπου είναι αναπτυγμένος ο Στρατός Ξηράς, ο οποίος θα συνδυάσει θαυμάσια τις δυνάμεις του με την ύπαρξη Λιμενικής σχολής, στα σύνορα της Θράκης.
- Διαθέτει λιμάνι, του οποίου, οι προδιαγραφές ανάπτυξης στη Γεωπολιτική θέση που βρίσκεται, υπόσχονται παραγωγή εθνικού πλούτου μαζί με τη δημιουργία κόμβου αγωγών φυσικού αερίου.
- Τα θαλάσσια σύνορα μας έχουν ανάγκη καλύτερης προστασίας, γεγονός που εγγυάται η ύπαρξη Λιμενικής Σχολής.
- Η πολιτική ηθική επιβάλλει, μετά από 15 χρόνια υποσχέσεων, την ίδρυση της Λιμενικής Σχολής στην Αλεξανδρούπολη.
- Η παραδοχή της ανάγκης ανασυγκρότησης της οικονομίας του Έβρου και το γεγονός ότι η καρδιά της Ελλάδας χτυπάει στη Θράκη, πρέπει επιτέλους να λάβει σάρκα και οστά.

Το κείμενο παρέμβασης του κ. Λαμπάκη έχει αποσταλεί και στους βουλευτές του Νομού καθώς και στον Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ με την επισήμανση:«Παρακαλώ για την ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΑΣ και την συνυπογραφή διορθώνοντας, προσθέτοντας ή αφαιρώντας κατά την κρίση σας όσα πιστεύετε ότι θα βοηθήσουν περισσότερο στην υλοποίηση του δίκαιου αιτήματός μας. Περαιτέρω παρακαλώ να ασκήσετε την όποια επιρροή σας και παρέμβαση σας όπου δη ώστε να μην χαθεί αυτή η ευκαιρία για τον τόπο μας»

Pin It

eep logo