Αύξηση 2,8% στο σύνολο των ναυτολογηθέντων Ελλήνων ναυτικών το 2016

1 ploio containers prooptiki

Αύξηση 2,8% το 2016 σε σχέση με το 2015, παρατηρείται στο σύνολο των ναυτολογηθέντων Ελλήνων ναυτικών σε εμπορικά πλοία με ελληνική και ξένη σημαία, συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), 100 (κόρων Ολικής Χωρητικότητας (ΚΟΧ) και άνω.

Συνολικά 14.313 ναυτικοί απασχολήθηκαν το 2016 σε πλοία με ελληνική και ξένη σημαία, συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) 100 ΚΟΧ και άνω, έναντι 13.927 το 2015.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνική Στατιστικής Αρχής, οι Έλληνες ναυτικοί που απασχολήθηκαν το 2016 σε πλοία με ελληνική σημαία ήταν 13.161, έναντι 12.838 το 2015, αύξηση 2,5%.
Επίσης οι ναυτικοί που απασχολήθηκαν σε πλοία με ξένη σημαία ήταν το 2016, 1.152 έναντι 1.089 το 2015, αύξηση 5,8%.
Το ανώτερο προσωπικό (Πλοίαρχοι Α΄, Β΄, Γ΄, µηχανικοί Α΄, Β΄, Γ΄, ραδιοτηλεγραφητές Α΄, Β΄, προϊστάµενοι οικονοµικοί, οικονοµικοί Α΄, Β΄, φροντιστές) που απασχολήθηκε σε πλοία με ελληνική σημαία το 2016 ανήλθε σε 3.738 άτομα έναντι 3.708 το 2015 αύξηση 0,8%. Επίσης ανώτερο προσωπικό που απασχολήθηκε σε πλοία με ξένη σημαία το 2016 ανήλθε σε 462 άτομα έναντι 431 το 2015, αύξηση 7,2%.
Το δόκιμο προσωπικό που απασχολήθηκε σε πλοία με ελληνική σημαία το 2016 ήταν 52 άτομα έναντι 40 το 2015 ενώ σε πλοία με ξένη σημαία μόλις 2 έναντι 3 το 2015.
Επίσης, το κατώτερο προσωπικό (Βοηθοί φροντιστές, κυβερνήτες Α΄, Β΄, Γ΄, ναύκληροι, αντλιωροί, ναύτες, ναυτόπαιδες, µηχανοδηγοί Α΄, Β΄, λιπαντές, καθαριστές, χειριστές µηχανής, αρχιθαλαµηπόλοι, προϊστάµενοι αρχιθαλαµηπόλοι, θαλαµηπόλοι Α΄, Β΄, επίκουροι, αρχιµάγειροι, ηλεκτρολόγοι, µάγειροι Α΄, Β΄, Γ΄, βοηθοί µάγειροι, κυβερνήτες ρυµουλκών, λοιπές ειδικότητες, εκπαιδευτές σπουδαστών καταστρώµατος, µηχανής) που απασχολήθηκε το 2016 σε πλοία με ελληνική σημαία ήταν 9.371 έναντι 9.090 το 2015 ενώ σε πλοία με ξένη σημαία 688 το 2016 έναντι 655 το 2015.

ethnos.gr

Pin It