Τεράστια προβλήματα στα ναυπηγεία Σύρου

neorion syrou

Σε απόγνωση οι εργαζόμενοι - Ανοικτό το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων - Ζητούν εξασφάλιση οφειλών και θέσεων εργασίας

Άμεσες λύσεις για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν ζητούν οι εργαζόμενοι των ναυπηγείων Νεωρίου Σύρου.

Σε ψήφισμά τους, οι περίπου 300 εργαζόμενοι ζητούν την εξασφάλιση των οφειλών όλων των εργαζομένων, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, αλλά και των εγκαταστάσεων των ναυπηγείων για την παροχή ρεύματος και νερού. Παράλληλα, ζητούν άμεση κρατική παρέμβαση και λύση στην αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

«Είμαστε σε απόγνωση, καθώς σε πολλούς από τους συναδέλφους μου οφείλονται αυτή τη στιγμή δεδουλευμένα 15 και 17 μηνών. Θα επιλέξουμε κάθε μορφής κινητοποίησης, αν δεν υπάρξει κάποια άμεση λύση στο πρόβλημά μας» τονίζει, με δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος των εργαζομένων των ναυπηγείων του Νεωρίου της Σύρου, Μάνθος Ευάγγελος.

Επισημαίνει ακόμη ότι όλοι οι εργαζόμενοι βρίσκονται καθημερινά στις θέσεις εργασίας τους και ότι αυτή τη στιγμή αν η διοίκηση δεν προχωρήσει σε διακανονισμό των οφειλών με τη ΔΕΗ που έχει προχωρήσει σε επανασύνδεση του ρεύματος έως τις 10 Μαΐου, θα υπάρξει και νέα διακοπή.

Οι εργαζόμενοι σε επιστολή τους προς τον επικεφαλής του ομίλου των ναυπηγείων Ελευσίνας και Νεωρίου Νίκο Ταβουλάρη τον καλούν σε ανοιχτή συνάντηση, ενώ δηλώνουν «ότι θα προστατέψουν με οποιονδήποτε τρόπο τις εγκαταστάσεις του ναυπηγείου».

«Το ναυπηγείο που ανήκει σε όλους εμάς που αγαπάμε πραγματικά και όχι σε ιδιοκτήτες σαν και εσάς που το εγκατέλειψαν και το επιβουλεύονται» αναφέρεται στην επιστολή του εργοστασιακού σωματείου.

Ο κ. Ν. Ταβουλάρης, σε επιστολή του προς τους εργαζόμενους του ναυπηγείου με ημερομηνία 02/05/2016, σημειώνει ότι «προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία του Νεωρίου και να καταστεί δυνατή η επεξεργασία δυνατοτήτων για «έξοδο από τα αδιέξοδα» ή να παρουσιαστεί επιτέλους υπεύθυνος αγοραστής» προτείνει τα εξής:

α. Επάνοδο σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας με αποκατάσταση της απαιτούμενης «βιομηχανικής πειθαρχίας» με απόλυτη εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας και την τήρηση των προβλεπόμενων από το νόμο συνδικαλιστικών δικαιωμάτων.

β. Τη σύνταξη και υπογραφή επιστολής του σωματείου προς τους πλοιοκτήτες και πράκτορες των πλοίων που θα δηλώνει τη δέσμευση του προσωπικού ότι δεν θα δημιουργούνται από πλευράς τους εμπόδια στην ομαλή εφαρμογή του προγράμματος επισκευής και κυρίως δεν θα παρεμποδίζεται ο απόπλους των πλοίων.

γ. Από τις εισπράξεις κάθε επισκευαζόμενου πλοίου να αφαιρούνται οι αμοιβές των εργολάβων και το κόστος των αναγκαίων υλικών. Το ύψος των αμοιβών των εργολάβων θα περιορίζεται εφόσον θα αυξάνεται η συμμετοχή του προσωπικού του ναυπηγείου στις εργασίες. Το δε υπόλοιπο θα καταναμένεται κατά 60% στη μισθοδοσία και το 40% για τις λοιπές λειτουργικές δαπάνες του ναυπηγείου. Για την αποφυγή παρερμηνειών και παρεξηγήσεων το Σωματείο θα ορίσει δύο εκπροσώπους του προσωπικού που θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται σε καθημερινή βάση για τις πραγματοποιούμενες εισπράξεις και την κάλυψη των υποχρεώσεων του ναυπηγείου

δ. Στην αντιμετώπιση των πρόσθετων προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί τις δύο τελευταίες εβδομάδες θα πρέπει να συμβάλλουν-πέρα των εργαζομένων- και οι διάφορες πιστωτές του ναυπηγείου.

«Οι μέτοχοι του Νεωρίου δεν θα φέρουν κανένα εμπόδιο σε οποιαδήποτε λύση που θα εξασφαλίσει τη συνέχιση της λειτουργίας του» αναφέρεται στην επιστολή.

Pin It

eep logo