«Κανένας λόγος ανησυχίας στον πολυχώρο λιπασμάτων Δραπετσώνας»

lipasmata sunset

Σύμφωνα με το Τμήμα Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος

Ένα μεγάλο θέμα είχε προκύψει τις τελευταίες εβδομάδες σχετικά με την ύπαρξη ραδιενέργειας στον πολυχώρο λιπασμάτων της Δραπετσώνας και την ασφάλεια των επισκεπτών στο συγκεκριμένο χώρο.
Το όλο θέμα ξεκίνησε με έναν από τους έξι στόχους που εκτίμησε η περιφέρεια ότι θα επιτευχθούν με την απαλλοτρίωση της περιοχής, ο οποίος ήταν η εξυγίανση του εδάφους / υπεδάφους από τα παραπροϊόντα που εναποτίθεντο κατά την περίοδο λειτουργίας του εργοστασίου και τα οποία σήμερα εξακολουθούν να ρυπαίνουν την ευρύτερη περιοχή δημιουργώντας συνθήκες επικινδυνότητας για την υγεία των κατοίκων.

O Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας έστειλε στις 20/6/2019, στο τμήμα ελέγχου ραδιενέργειας περιβάλλοντος, έγγραφο με θέμα: «ράδιολογικός έλεγχος του χώρου της ευρύτερης βιομηχανικής περιοχής του πρώην εργοστασίου λιπασμάτων της Δραπετσώνας».

Στο έγγραφο του δήμου αναφέρεται ότι η δημοτική αρχή μετά από την ενημέρωση που είχε από τη συγκεκριμένη επιτροπή το 2015 είχε προχωρήσει σε αξιοποίηση της έκτασης των 86 στρεμμάτων, σύμφωνα με την τελική έκθεση από το τμήμα ελέγχου ραδιενέργειας περιβάλλοντος της διεύθυνσης αδειών και ελέγχου της Ε.Ε.Α.Ε , και ζητάει ενημέρωση για την ισχύ της ανωτέρω έκθεσης έως σήμερα.

Η απάντηση από το τμήμα ελέγχου ραδιενέργειας περιβάλλοντος ήρθε τέσσερις μέρες αργότερα στις 24/6/2019, όπου αναφέρεται ότι δεν συντρέχει οποιοσδήποτε λόγος ανησυχίας από άποψη ακτινοπροστασίας.

Ωστόσο σε περίπτωση μελλοντικής αλλαγής χρήσης, ιδιαίτερα αν αυτή προϋποθέτει εργασίες βαθέων εκσκαφών, ο ιδιοκτήτης της περιοχής απαιτείται να ενημερώσει την Ε.Ε.Α.Ε ώστε να πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες υποδείξεις αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Σύμφωνα με την επιτροπή ατομικής ενέργειας της Ελλάδας δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος από την ραδιενέργεια στον πολυχώρο λιπασμάτων.

keratsinivoice.blogspot.com

Pin It