Δημιουργία δικτύου Wi-Fi στον Δήμο Πόρου

wifi

Επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση

O Δήμος Πόρου είναι ανάμεσα στους 2.800 ευρωπαϊκούς Δήμους που επιλέχθηκαν για την επιδότηση δημιουργίας κοινόχρηστου δικτύου wifi ύψους €15.000, στο πλαίσιο του προγράμματος wifi4eu, όπως ανακοίνωσε στις 8.12.2018 η αρμόδια Επίτροπος της Ε.Ε. Η επιλογή των Δήμων βασίστηκε στην πληρότητα των φακέλων και στην ταχύτητα υποβολής του αιτήματος την 7η Νοεμβρίου 2018. Από τους 117 Ελληνικούς Δήμους, ο Πόρος ήταν ο τρίτος ταχύτερος στην υποβολή της αίτησης σύμφωνα με τη λίστα που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Το δίκτυο πρέπει να κατασκευαστεί εντός 1,5 έτους από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και να καλύπτει κάποιο δημόσιο σημείο ενδιαφέροντος, όπως πλατείες, λιμάνια κ.ά.

Pin It