Προσπάθειες για τη διευθέτηση της μεταφοράς των μαθητών στα Κύθηρα

kythira kasrto

Διαγωνισμοί από την Αντιπεριφέρεια Νήσων


Σχετικά με τα δρομολόγια των λεωφορείων για τη μεταφορά των μαθητών στα Κύθηρα, η Αντιπεριφέρεια Νήσων εξέδωσε ανακοίνωση, όπου επισημαίνεται ότι:

"Η Περιφέρεια διεξήγαγε ως όφειλε τον διαγωνισμό εμπρόθεσμα. Στο διαγωνισμό ανεδείχθη μειοδότης, ο οποίος στην έναρξη της σχολικής χρονιάς ενημέρωσε ότι αδυνατεί να αναλάβει το έργο της μεταφοράς, λόγω έλλειψης οδηγών.

Η Περιφέρεια παρενέβη εκ νέου ώστε να βρεθεί λύση, κάτι που δεν κατέστη δυνατό. Μετά την παραίτηση του μειοδότη, η Περιφέρεια θα προβεί στη διεξαγωγή νέου διαγωνισμού, όπως προβλέπεται στο Ν. 4412/2016.

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα γονικού επιδόματος μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία του νέου διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ 50025/19-09-2019".

Pin It