Κατάλληλες για κολύμβηση οι ακτές σε Αγκίστρι και Ύδρα

agistri akti

Μετά από δειγματοληψίες της Αντιπεριφέρειας Νήσων

Ύστερα από δειγματοληψία θαλασσινού νερού, που πραγματοποίησαν αρμόδιοι υπάλληλοι της υπηρεσίας στις 28 Ιουλίου 2020 λαμβάνοντας δείγματα από τις ακόλουθες ακτές κολύμβησης της νήσου Αγκιστρίου:
1.Παραλία Σκληρή
2.Παραλία Χαλικιάδα
3.Παραλία Απόνησος
4.Παραλία Δραγονερά
5.Παραλία Μεγαλοχώρι αριστερά
6.Παραλία Μεγαλοχώρι δεξιά
7.Παραλία Σκάλα (Copa Cabana)
8.Παραλία Σκάλα (περίπτερο)
ενημερώσουμε ότι όπως προκύπτει από τα διαβιβασθέντα αποτελέσματα των αναλύσεων των μικροβιολογικών παραμέτρων από το Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας/ΕΟΔΥ, αυτά βρέθηκαν εντός των ορίων που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

Κατάλληλες για κολύμβηση και οι ακτές του Δήμου Ύδρας

Ύστερα από δειγματοληψία θαλασσινού νερού, που πραγματοποίησαν αρμόδιοι υπάλληλοι της υπηρεσίας στις 28 Ιουλίου 2020 λαμβάνοντας δείγματα από τις ακόλουθες ακτές κολύμβησης της νήσου Ύδρας:
1.Παραλία Βλύχος
2.Παραλία Καμίνι
3.Παραλία Αυλάκι
4.Παραλία Σπηλιά
5.Παραλία Μανδράκι
ενημερώσουμε ότι όπως προκύπτει από τα διαβιβασθέντα αποτελέσματα των αναλύσεων των μικροβιολογικών παραμέτρων από το Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας/ΕΟΔΥ, αυτά βρέθηκαν εντός των ορίων που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

 

Pin It

eep logo