Αντίκτυπος της αυτοματοποίησης των λιμενικών δραστηριοτήτων στην πόλη

COSCO Long Beach

Ειδική μελέτη στο Long Beach της California

Στην Ευρώπη έχουν ήδη παρουσιαστεί πορίσματα και εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις της αυτοματοποίησης στις λιμενικές δραστηριότητες αλλά στο Long Beach η εκπόνηση ειδικής μελέτης για το λιμάνι δρομολογήθηκε.

Αιτία για την απόφαση που έλαβε ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο της πόλης ήταν η διαπίστωση ότι το λιμάνι προσφέρει ένα εξαιρετικά μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας σε μία πόλη που δεν έχει άλλες μεγάλες οικονομικές δραστηριότητες που να δικαιολογούν μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας. Αν και ουσιαστικά η μελέτη θα αποδείξει τα αυταπόδεικτα καθώς η αυτοματοποίηση και γενικά η ψηφιοποίηση είναι μονόδρομος για την ανταγωνιστικότητα και του συγκεκριμένου λιμένα γίνεται για να κατασιγάσει τους δικαιολογημένους φόβους ότι οι μηχανές θα αντικαταστήσουν τους εργαζόμενους.

Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι επί ευρωπαϊκού εδάφους οι μελέτες που έχουν γίνει -και που εστιάζουν στο προσωπικό- κάνουν λόγο για μετεξέλιξη στις δεξιότητες των λιμενεργατών με επιμόρφωσή τους στα νέα δεδομένα και εξοικείωση τους με τα πληκτρολόγια και τις οθόνες υπολογιστών που θα ελέγχουν ή ήδη ελέγχουν τις σύγχρονες υλικοτεχνικές υποδομές.
Επιπλέον, το Long Beach διαθέτει ήδη ένα πλήρως αυτοματοποιημένο terminal με προοπτική πλήρους αυτοματισμού του λιμένα και τα πορίσματα της μελέτης αναμένονται με ενδιαφέρον.

theseanation.gr

Pin It