Μια μικρή διδακτική ιστορία…

zaxaroplasteio oikonomou tsamadou 3

Ο γνωστός ιστοριοδίφης Στέφανος Μίλεσης, Πρόεδρος της Φιλολογικής Στέγης Πειραιά, ανέσυρε μια ενδιαφέρουσα, όσο και διδακτική ιστορία από το 1929.
Τότε, στο λιμάνι είχε πέσει πανούκλα,
αλλά και τότε, παρά τις μαρτυρίες ανθρώπων που ασθένησαν και μετά γιατρεύτηκαν, υπήρχαν και εκείνοι που αμφισβητούσαν την ύπαρξη της ασθένειας και αντιδρούσαν στον εμβολιασμό.
Φαίνεται ότι πάντα υπήρχαν «ψεκασμένοι»…

"Προς τους αρνητές ύπαρξης πανώλης εις Πειραιά"
Οδός Τσαμαδού 3, Ζαχαροπλαστείο Οικονόμου.

Σημειώθηκε το 1929 κρούσμα πανώλης και η είσοδος στο κατάστημα απαγορεύτηκε από αστυνομικό. Οι εργαζόμενοι έμειναν έξω από το ζαχαροπλαστείο ενώ οι υπάλληλοι που προσβλήθηκαν από την πανώλη μεταφέρθηκαν δια του ειδικού "λευκού" αυτοκινήτου της υγειονομικής υπηρεσίας στο Δαφνί στο νοσοκομείο Λοιμωδών νόσων της Αγίας Βαρβάρας.
Η υπάλληλος που προσβλήθηκε στο ζαχαροπλαστείο ήταν η πρόσφυγας Αλεξάνδρα Προύσσα που δήλωσε μετά την οκταήμερο θεραπεία της ότι η βουβωνική πανώλη είναι μια πραγματική κατάσταση που εμφανίζεται με την μορφή εξογκωμάτων κάτωθεν της μασχάλης ή στο λαιμό και πλησίον των αδένων. Την εμφάνιση των όγκων αυτών συνοδεύει αναπόφευκτα υψηλός πυρετός άνω των 40 συνεπεία του οποίου οι ασθενείς πέφτουν σε νάρκη και σε εξάντληση.
Η νόσος μεταδίδεται δια μέσω ποντικιών και δηγμάτων ψύλλων.

Μεταξύ των προληπτικών μέτρων που εφαρμόζει η Υγειονομική Υπηρεσία Πειραιώς και το Υγειονομείον του Λιμένος είναι η ψυλλοκτονία από ακάθαρτο πετρέλαιο και νερό. Με αυτό ραντίζεται το δάπεδο της μολυσμένης αποθήκης, καταστήματος ή εργοστασίου.
Συγκροτήθηκαν συνεργεία εμβολιασμού και παρά την αθρόα προσέλευση κατοίκων παρατηρείται άρνηση προσέλευσης βεβαιωμένων κρουσμάτων καθώς δηλώνουν αμφιβολία στον αντιπανωλικό εμβολιασμό και διατηρούν επιφυλάξεις.
Για τον λόγο αυτό η υγειονομική υπηρεσία Πειραιώς διαβίβασε χθες μακράν εγκύκλιον προς τους εργοστασιάρχας, βιομήχανους, καταστηματάρχας, εμπόρους αποικιακών, αλευροποιούς, μακαρονοποιούς, ιδιοκτήτες ή ενοικιαστάς αποθηκών να διενεργήσουν αντιπανωλικόν εμβολιασμόν απάντος ανεξαιρέτως του εργαζομένου προσωπικού προβαίνοντες εν ανάγκη εις την απόλυσιν εκ της εργασίας των τυχόν δυστροπούντων όπως υποστώσιν τον άνω εμβολιασμόν.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε καταστάσεις των υπηρετούντων και εμβολιασθέντων υπαλλήλων και εργατών δεόντως υπογεγραμμένας παρ' υμών και τεθεωρημένας υπό των ενεργησάντων τον εμβολιασμόν ιατρών.... Ενεργήσει δια την ποινικήν δίωξιν των παραβατών συμφώνως προς το από 18-9-1928 Ν.Δ. κυρωθέντος δια του νόμου 4060.


Εν Πειραιεί 5 Σεπτεμβρίου 1929.

 

Pin It

eep logo