Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για τα Ελληνικά Πετρέλαια

elpe 7

Συγκροτήθηκε κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης 7 Αυγούστου

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης 7 Αυγούστου αποφάσισε τη συγκρότησή του σε Σώμα ως εξής:

• Ιωάννης Παπαθανασίου, Πρόεδρος- μη εκτελεστικό μέλος
• Ανδρέας Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος - εκτελεστικό μέλος
• Γεώργιος Αλεξόπουλος, εκτελεστικό μέλος
• Θεόδωρος – Αχιλλέας Βάρδας, μη εκτελεστικό μέλος
• Μιχαήλ Κεφαλογιάννης, μη εκτελεστικό μέλος
• Αλέξανδρος Μεταξάς, μη εκτελεστικό μέλος
• Ιορδάνης Αϊβάζης, μη εκτελεστικό μέλος
• Αλκιβιάδης – Κωνσταντίνος Ψάρρας, μη εκτελεστικό μέλος
• Λουκάς Παπάζογλου, μη εκτελεστικό μέλος
• Θεόδωρος Πανταλάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
• Σπυρίδων Παντελιάς, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
• Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος - εκπρόσωπος των εργαζομένων.
• Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος - εκπρόσωπος των εργαζομένων.

Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. έχει ορισθεί μέχρι την 17.04.2023.

Pin It